MainFrame v 2.0.1

Aggiornamento MainFrame dalla 1.06 -> 1.09 -> 2.01